KADAR BAYARAN

Tempat adalah terhad, nama peserta hanya akan didaftarkan sekiranya pembayaran telah dibuat.

Setiap peserta akan dikenakan bayaran seperti berikut:

Pembayaran yuran khursus: RM350 seorang.

(termasuk: sijil, makan, tempat tinggal dan baju).

Kaedah pembayaran: